Câu Chuyện Những Con Lừa
Câu Chuyện Những Con Lừa
Trích trong 'Bồ Đề Hải' của Vạn Phật Thánh Thành, tháng 8 năm 1982 Có một giai đoạn, sự sinh sản...
Ẩn